Jak wygląda wizyta u notariusza w związku z zakupem/sprzedażą mieszkania?

Jeśli decydujesz się na zakup/sprzedaż mieszkania, musisz pamiętać, że konieczna będzie wizyta u notariusza. Zgodnie z obowiązującym prawem takie transakcje muszą mieć bowiem formę aktu notarialnego. W przeciwnym razie będzie nieważne. To właśnie notariusz odpowiada za przygotowanie odpowiedniej umowy, sprawdza dane stron, a następnie w jego obecności dokument jest podpisywany. Akt notarialny ma chronić obie strony przed ewentualnym oszustwem. Jak wygląda wizyta u notariusza? Czego można się w trakcie niej spodziewać?

O czym trzeba pamiętać jeszcze przed pojawieniem się w kancelarii notarialnej?

Wizyta w kancelarii notarialnej w związku z zakupem/sprzedażą mieszkania ma jeden cel, którym jest oczywiście podpisanie aktu notarialnego. Na jego pomocy dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości. Zanim jednak pojawimy się w kancelarii, aby podpisać stosowne dokumenty, notariusz musi je przygotować. Dlatego jeszcze przed oficjalnym spotkaniem należy dostarczyć mu wszystko to, co jest potrzebne do sporządzenia umowy. W zdecydowanej większości przypadków to sprzedający musi pamiętać o tym, aby do wybranej kancelarii notarialnej trafiły dokumenty, bez których transakcja kupna – sprzedaży mieszkania nie będzie możliwa. Obowiązkiem kupującego jest przekazanie wyłącznie danych osobowych, a także informacji na temat stanu cywilnego.

Większość notariuszy jeszcze przed spotkaniem wysyła swoim klientom projekt aktu notarialnego, dając tym samym możliwość zapoznania się z nim. Daje to możliwość wprowadzenia ewentualnych poprawek jeszcze przed spotkaniem obu stron. Dzięki temu czas potrzebny na podpisanie aktu notarialnego znacząco się skraca.

Jak wygląda spotkanie u notariusza?

Jeśli decydujesz się na zakup/sprzedaż mieszkania, wizyta u notariusza ma jeden cel: chodzi o to, aby przenieść prawo własności nieruchomości, robiąc to zgodnie z obowiązującym prawem. Aby podpisana umowa była ważna zarówno kupujący, jak i sprzedający muszą być podczas spotkania obecni osobiście. W grę wchodzi również pełnomocnik – jeśli zostanie przekazane stosowne pełnomocnictwo, strony mogą być reprezentowane przez osobę do tego upoważnioną. UWAGA: w przypadku umowy kupna sprzedaży w grę wchodzi wyłącznie pełnomocnictwo mające formę aktu notarialnego. Upoważnienia ustne nie mają w tym przypadku mocy prawnej.

Spotkanie stron u notariusza rozpoczyna się od sprawdzenia tożsamości kupującego i sprzedającego. Niezbędne jest w związku z tym posiadanie odpowiednich dokumentów. W grę wchodzi dowód osobisty bądź paszport. UWAGA: dokumenty muszą być ważne. Jeśli planujesz więc zakup/sprzedaż mieszkania, a Twój dowód stracił ważność, pamiętaj, aby wcześniej wymienić go na nowy.

Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, notariusz przechodzi do kolejnego punktu spotkania: musi odczytać akt notarialny, który przygotował. Podczas tej czynności strony muszą być naprawdę uważne. Jeśli w dokument wkradły się jakieś błędy, należy je na tym etapie wyłapać, a następnie zgłosić. Chodzi o to, aby poprawki pojawiły się na dokumencie jeszcze zanim strony go podpiszą. Kiedy wszystko się zgadza, nie pozostaje nic innego, jak złożenie podpisów. Co ważne, muszą zrobić to nie tylko strony, ale również notariusz. Kiedy akt notarialny jest podpisany, pozostaje już tylko kwestia formalności związanych z uregulowaniem należności.

Mogą Cię zainteresować...

Czym są referencje najemcy? Jakie informacje powinien zawierać list referencyjny?

30 kwietnia 2024

Rodzaje umów najmu mieszkania – co warto o nich wiedzieć?

29 marca 2024