Mieszkanie na start – kto może skorzystać?

Zakup mieszkania w upatrzonej lokalizacji może być bardzo kosztowny. Niestety inflacja oraz liczne konflikty w znaczący sposób przyczyniły się do zwiększenia cen materiałów budowlanych, co odbija się obecnie szerokim echem na rynku nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że osoby mniej zamożne muszą opierać się wyłącznie na wynajmowaniu małego lokalu. Funkcjonuje bowiem program „Mieszkanie na start”, który pomaga biedniejszym osobom znaleźć wymarzony dom.

Na czym polega program „Mieszkanie na start”?

To rządowy program finansowego wsparcia dla osób fizycznych na rzecz ponoszenia wydatków z tytułu najmu mieszkania. Pomoc kierowana jest przede wszystkim do osób mniej zamożnych, a wysokość tego świadczenia uzależniona jest od metrażu mieszkania oraz jego lokalizacji. Od 2021 roku z programu dopłat mogą skorzystać również najemcy lokali mieszkalnych lub budynków jednorodzinnych przeznaczonych gminie na własność przez dewelopera na podstawie rozliczenia „lokal za grunt”.

Mieszkanie na start zapewnia konkretną pomoc finansową osobom o umiarkowanych oraz niskich dochodach. Mogą z niej skorzystać osoby młode, rodziny z dziećmi oraz niepełnosprawni i seniorzy. Program zakłada jednocześnie udostępnienie szerokiej oferty dostępnych mieszkań na wynajem na rynku komercyjnym.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Dopłaty z programu „Mieszkanie na start” nie są dla każdego. Z programu mogą skorzystać zarówno obywatele naszego kraju, jak i cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce w związku ze świadczeniem pracy. Jednocześnie wnioskodawca musi być najemcą mieszkania objętego umową w sprawie stosowania dopłat zawartą między gminą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Z pomocy mogą skorzystać osoby, które spełniają dodatkowe warunki, czyli:

  1. osiągają niskie dochody, które uniemożliwią samodzielny najem lub zakup mieszkania na rynku nieruchomości,
  2. nie są właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania,
  3. zawarły umowę najmu mieszkania wynajmowanego w formule „lokal za grunt” lub przez społeczną agencję najmu „SAN”,
  4. zawarły umowę najmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną,
  5. mają zdolność czynszową, czyli będą w stanie pokryć opłaty z tytułu najmu bez uwzględnienia pomocy finansowej.

W jaki sposób zyskać pomoc?

Aby uzyskać dopłaty z programu „Mieszkanie na start” trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy. Przed tym krokiem, osoba ubiegająca się o takie świadczenie powinna zawrzeć umowę najmu/podnajmu mieszkania wynajmowanego na podstawie umowy między inwestorem a gminą. Jeśli nie mamy takiego mieszkania, możemy sprawdzić listę gmin uczestniczących w programie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i wybrać lokal w odpowiadającej lokalizacji.

Po podpisaniu umowy najmu można rozpocząć starania o dopłaty do czynszu. Wraz z uzupełnionym wnioskiem, składa się w gminie kopię umowy najmu oraz dokumenty poświadczające wysokość dochodu w odniesieniu do ilości osób znajdujących się w gospodarstwie domowym. Zgodę na udzielenie pomocy wydaje burmistrz, a po rozpatrzeniu wniosku otrzymamy decyzję o przyznaniu, lub nieprzyznaniu świadczenia.

Mogą Cię zainteresować...

Czym są referencje najemcy? Jakie informacje powinien zawierać list referencyjny?

30 kwietnia 2024

Rodzaje umów najmu mieszkania – co warto o nich wiedzieć?

29 marca 2024