Najem okazjonalny – co to jest oraz jakie korzyści niesie?

Polskie prawo przewiduje kilka opcji udostępniania mieszkań pod wynajem. Oprócz standardowej umowy długo- lub krótkoterminowej, występuje również możliwość najmu okazjonalnego. To ciekawe rozwiązanie, które przede wszystkim zabezpiecza dobro właściciela nieruchomości. Na czym polega taka forma najmu?

Czym jest najem okazjonalny?

Ten sposób udostępniania nieruchomości zdefiniowano w dokumencie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 roku, która zmieniała ustawę o ochronie praw lokatorów z roku 2001. Najem okazjonalny dotyczy długoterminowego udostępnienia mieszkania lokatorowi, który jednocześnie zobowiązuje się do dobrowolnego poddania się egzekucji po upłynięciu czasu trwania umowy. Oznacza to, że wynajmujący ma prawo do wydalenia go w przypadku wygaśnięcia lub zerwania umowy.

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów z 2017 roku precyzuje, że z tej formy najmu mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Najem okazjonalny jest korzystny dla obu stron. Właściciel lokalu ma przy takiej umowie możliwość reakcji, w przypadku, gdy wynajmujący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Z kolei lokator jest zobowiązany wyłącznie do płacenia określonej kwoty czynszu oraz rachunków za media, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

Jakie informacje zawiera taka umowa najmu?

To dokument sporządzany w formie pisemnej, który podpisywany jest przez najemcę i wynajmującego. Czas trwania takiej umowy nie może być dłuższy niż 10 lat i powinien być wyraźnie zaznaczony. W przeciwnym razie podpisany dokument będzie nieważny. W treści wpisuje się również dane wynajmującego i najemcy, przedmiot umowy, czyli wynajmowany lokal oraz dodatkowe zasady, które obie strony zobowiązują się przestrzegać.

W przypadku najmu okazjonalnego należy przygotować również kilka załączników, do których zalicza się:

– oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz zaświadczenie o zobowiązaniu się do opuszczenia i uporządkowania wynajmowanego lokalu przed wygaśnięciem umowy,

– oświadczenie najemcy, w którym wskazuje on miejsce przeprowadzki, po opuszczeniu wynajmowanego mieszkania,

– oświadczenie wynajmującego zawierające zgodę na zamieszkanie najemcy w lokalu wskazanym w dokumencie po dokonaniu eksmisji lub egzekucji.

O tym warto pamiętać

Właściciel lokalu, który zdecydował się na udostępnienie go w formie najmu okazjonalnego musi zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy. Bez tego kroku ewentualne dochodzenie swoich praw w formie egzekucji lub eksmisji lokatora nie będzie możliwe.

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wiąże się także z wizytą u notariusza, który musi popisać oświadczenie najemcy dotyczące dobrowolnego poddania się egzekucji. Taka wizyta kosztuje około 300-400 zł i opłata najczęściej leży po stronie właściciela nieruchomości.

Mogą Cię zainteresować...

Lokator nie płaci – dowiedz się, co to jest windykacja miękka

5 lipca 2024

Mieszkanie na start – kto może skorzystać?

3 czerwca 2024